Zasady przyznawania dofinansowania określi rozporządzenie, nad którym pracuje MEN. O pieniądze na obchody okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości wystąpić będzie mógł organ prowadzący - jedna szkoła będzie mogła otrzymać maksymalnie 10.000 zł.

Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania. Pieniądze - jak zapewnia MEN - szkoła dostanie do 28 września.

Odmowa dofinansowania patriotycznej wycieczki bez możliwości zaskarżenia>>

Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej,
w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe. Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada.

Od rozstrzygnięcia komisji nie będzie odwołania. Podczas konsultacji społecznych zaproponowano, by organ prowadzący składający wniosek miał dostęp do uzasadnienia odmowy udzielenia dofinansowania.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku, to m.in.: przejrzystość koncepcji oraz doświadczenie i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej. 

- Chodzi o dorobek szkół przed projektem, czyli np. praca z patronem lub autorytetem, realizacja programów patriotycznych, udział uczniów w olimpiadach czy turniejach historycznych - tłumaczyła Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN. - Jest to szeroko rozumiany dorobek danej szkoły w zakresie inicjatyw o charakterze patriotycznym - dodała.


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>