Zasady przyznawania dofinansowania określi rozporządzenie, nad którym pracuje MEN. O pieniądze na obchody okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości wystąpić będzie mógł organ prowadzący - jedna szkoła będzie mogła otrzymać maksymalnie 10.000 zł.

Patriotyczna wycieczka za pieniądze z budżetu>>

Procedura wystarczająco przejrzysta
Uwagi zgłoszone do projektu dotyczą m.in. transparentności całej procedury udzielania dofinansowania. Resort nie uwzględnił postulatu zgłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, który proponował, by rozporządzenie określało pełny składu zespołów do oceny wniosków organów prowadzących.

Według związkowców jest to konieczne, by zapewnić, że pieniądze przyznawane będą na podstawie obiektywnych kryteriów. Jak mówi nam Krzysztof Baszczyński, wiceprezes związku, bez tego zawsze pojawia się obawa, że podział nie będzie sprawiedliwy, a na dofinansowanie będą mogły liczyć głównie podmioty związane z opcją rządzącą. 

Resort uwagi ZNP nie uwzględnił, w uzasadnieniu swojej decyzji w tej sprawie podkreślił, że skład zespołów wybiorą organy, które będą oceniać wnioski. Zdaniem MEN, dodatkowe gwarancje transparentności są zbędne, bo procedura już to gwarantuje.

Wnioskodawca bez prawa odwołania
Od rozstrzygnięcia komisji nie będzie odwołania. Podczas konsultacji społecznych zaproponowano, by organ prowadzący składający wniosek miał dostęp do uzasadnienia odmowy udzielenia dofinansowania.

Resort edukacji odmówił uwzględnienia również tej uwagi, podkreślając, że to nie ma sensu, skoro decyzja będzie ostateczna. Brak procedury odwoławczej tłumaczy natomiast faktem, że zostało niewiele czasu na realizację zadań określonych w rozporządzeniu.

Wnioski w maju
O dofinansowanie występuje dyrektor szkoły, który do 30 maja musi złożyć wniosek do organu prowadzącego.

Wykaz szkół, które dostaną dofinansowanie, zostanie opublikowany na stronie MEN - pieniądze najpóźniej trafić mają do organów prowadzących do 14 października 2018 r.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>