Na nowy dodatek będzie mógł liczyć nauczyciel dyplomowany, który otrzyma wyróżniającą ocenę pracy. Wymagać to będzie spełnienia 23 kryteriów określonych w rozporządzeniu o ocenianiu pedagogów.

Praca nauczycieli, w tym także nauczycieli dyplomowanych, co do zasady, oceniana będzie co trzy lata. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.

Opiekun stażu z nowymi obowiązkami>>

Kwota nowego świadczenia nie będzie wliczana do średniej wynagrodzeń, określanych w Karcie Nauczyciela.
- Każdy dodatek, który wliczany jest do średniej, przekłada się na inne elementy wynagrodzenia np. odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, oznacza to dodatkowe miliony, które samorządy muszą wyłożyć na wynagrodzenia nauczycieli.  Być może dlatego MEN nie zdecydował się na wpisanie nowego dodatku do składników, które według Karty Nauczyciela, wliczają się do średniej - podkreśla prof. Antoni Jeżowski.

Podobnie te kwestię tłumaczy resort edukacji - uwzględnienie kolejnego dodatku w wynagrodzeniach nauczycieli w danej grupie awansu, mogłoby spowodować problemy przy rozliczaniu pensji pozostałych pedagogów. Jak podkreślał MEN, pieniądze na dodatek zostaną uwzględnione w subwencji, pojawi się dodatkowy wskaźnik, który posłuży do wyliczania dodatku.

Dodatek będzie wprowadzany stopniowo. MEN podaje, że od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane mają być w wysokości:
- około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r;
- około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r;
- około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

RPO: dodatek będzie zależeć od indywidualnych preferencji dyrektora szkoły>>

Dotacje oświatowe po zmianach  Dotacje oświatowe po zmianach>>