Chodzi o zasady oceniania nauczycieli, nad którymi wciąż pracuje resort edukacji. Zmiany wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która w tej części wejdzie w życie 1 września 2018 r.

Rozporządzenie bez podstawy moralnej

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog.

Szczegóły dotyczące oceniania pedagogów określi rozporządzenie - w pierwotnej wersji projektu MEN chciało wprowadzić zapisy, zgodnie z którymi nauczyciel dyplomowany, który chciałby uzyskać ocenę wyróżniającą, musiał spełnić 41 kryteriów.

Podczas prac zrezygnowano z kontrowersyjnej: "oceny postaw moralnych i etycznych nauczyciela", a liczbę wymogów obniżono do 22.

"Pragnę wyrazić swoje zadowolenie, że zdecydowano się na wycofanie z projektu rozporządzenia kryterium prezentowania przez nauczyciela postawy moralnej etycznej" - podkreślił rzecznik praw obywatelskich w liście skierowanym do MEN.

ZNP: zmiany w ocenianiu nadal nie do zaakceptowania>>

Ocena zależna od indywidualnych preferencji dyrektora
Wątpliwości rzecznika budzi natomiast pomysł, by to dyrektorzy szkół określali w regulaminach wskaźniki oceniania nauczycieli.

"Takie rozwiązanie oznacza, że poziom realizowania przez nauczycieli takiego samego  kryterium,  wspólnego  dla  wszystkich  nauczycieli  będzie  różny,  zależny wyłącznie od dyrektora danej szkoły" - podkreśla rzecznik w wystąpieniu - "W związku z tym, że system oceny pracy nauczyciela wiązać się będzie z awansem zawodowym,  dodatek o  charakterze  finansowym  powinien  być  pod  każdym  względem  jednolity  dla  wszystkich  nauczycieli,  a  także  niezależny  od  indywidualnych preferencji dyrektora szkoły." - dodaje RPO.

Podobne uwagi zgłaszali związkowcy, którzy podkreślają, że takie regulacje doprowadzą do nierówności w ocenianiu nauczycieli.

- Od początku zwracamy uwagę, że będą one różne dla każdej szkoły, co może wywoływać chaos, tym bardziej, że mają być one punktowane - mówi Joanna Wąsala, prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP po spotkaniu ws. projektu rozporządzenia -  Oznacza to, że za te same osiągnięcia nauczyciel będzie różnie oceniany w zależności od szkoły.

Szukasz więcej informacji o prawie oświatowym? Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zyskaj 100% wsparcia dla Twojej szkoły>>