Poza językiem angielskim maturzyści chcą zdawać egzamin z roszerzonych: matematyki, biologii i języka polskiego. Zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem to awans chemii w wersji rozszerzonej. W 2013 roku ten egzamin był na siódmym miejscu, teraz jest na piątym. Za to mniej wychowanków szkół wybrało geografię (zarówno podstawę, jak i rozszerzenie). Wynika to prawdopodonie z rosnącej popularności kierunków medycznych. Spadła natomiast popularność historii - na zdawanie tego przedmiotu w maju 2014 roku zdecydowało się tylko 709 uczniów na poziomie rozszerzonym oraz 568 - podstawy. Więcej>>

Polecamy: Prezentację maturalną można kupić za 100 zł