Według danych, które przytacza gazeta, na przestrzeni lat 2009–2013 o blisko 40 proc. wzrosła liczba nauczycieli pracujących na podstawie kodeksu pracy z 32 tys. etatów do 52 tys.Widać bowiem także przyrost w zestawieniach dotyczących nauczycieli zatrudnionych na umowach-zleceniach, w latach 2009–2013 – z 10,5 tys. do 12,5 tys.
– To efekt rozwoju tych sektorów edukacji, w których Karta nie obowiązuje. Chodzi o szkolnictwo publiczne, które samorządy oddają w ręce fundacji czy stowarzyszeń, czy różne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego – tłumaczy urzędnik MEN zajmujący się analizą danych. W obu przypadkach usługi te mają zrekompensować oświatowe luki, których z braku środków nie są w stanie załatać samorządy. Więcej>>

Polecamy: Asystenci nauczyciela tylko w klasach I-III