Komunikat dotyczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2014 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które CKE określiło dla każdego z zawodów. Więcej>>

Polecamy: Egzamin zawodowy przeprowadzi pracodawca