Prywatyzacja ma wpływ na równość w dostępie do edukacji. Zmienia sposób organizacji procesu kształcenia, ustalania programów nauczania, oceniania uczniów, pedagogów i szkół. Ma też wpływ na to, jak są przygotowani nauczyciele, jakie są warunki ich zatrudnienia i jakość ich życia zawodowego. - podkreśla prezes ZNP. Podkreśla, że działania MEN zachęcają samorządy do wyzbywania się zadań oświatowych.

ZNP: resort edukacji zachęca do prywatyzowania szkół>>

A prywatne szkoły to często gorsze warunki pracy dla nauczycieli, ponieważ organy prowadzące rzadko stosują przepisy Karty Nauczyciela.
- Chcemy, by karta w całości była stosowana wobec nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu. Wszyscy nauczyciele szkół publicznych – samorządowych i stowarzyszeniowych – powinni mieć taki sam status zawodowy. - mówi Broniarz i dodaje, że ZNP wystąpił w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 4 grudnia 2014 r.

ZNP złoży wniosek do TK ws. statusu nauczycieli>>