Przekazywanie publicznych szkół podmiotom prywatnym nie może być sposobem na niedofinansowanie zadań oświatowych - pisze Sławomir Broniarz w liście do Minister Edukacji Narodowej. Podkreśla, że związkowi nie podoba się kierunek, w jakim zmierza polityka resortu, a przekazywanie szkół prywatnym podmiotom godzi w konstytucyjne gwaracje równego dostępu do edukacji.

Większa subwencja dla gmin, które nie prowadzą żadnej szkoły>>

"Nie zgadzamy się z Pani opinią, że jesteśmy przeciwnikami małych szkół. ZNP do wielu lat prowadzi dyskusję na temat sytuacji małych placówek oświatowych i proponuje rozwiązania, które mogą się przyczynić do utrzymania i rozwoju wiejskich szkół (m.in. propozycja ZNP polegająca na przekształceniu tych placówek w wiejskie centra edukacyjno-kulturowe czy propozycje zawarte w „Pakcie dla edukacji”)." - dodaje Broniarz i zaprasza minister edukacji na posiedzenie prezydium związku, które odbędzie się 3 listopada.

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>