Jak podkreśla w interpelacji poseł Marek Krząkała (PO), obecnie pomoc dzieciom chorym na cukrzycę typu 1 zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji i nauczycieli. Wskazuje także, że uczniowie dotknięci tym schorzeniem, padają ofiarą dyskryminacji.

 

 

 

Potrzebne rozwiązania prawne

Poseł podkreśla, że przez brak odpowiednich regulacji - dzieci chore na cukrzycę pozostawiane są same sobie. Proponuje włączenie cukrzycy typu 1 do katalogu chorób procedowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - w takim przypadku dyrekcja szkoły będzie miała możliwość zatrudnienia asystenta, tak jak ma to miejsce przy takich schorzeniach jak m.in. autyzm, zespół Aspergera.

 

W 2017 r. na cukrzycę chorowało w Polsce ogółem 13 889 dzieci, w tym w wieku:

  • 0-2 lat – 214;
  • 3-4 lat - 605;
  • 5-9 lat – 2 840;
  • 10-14 lat – 5 025;
  • 15-18 lat – 5 205.

 

MEN: nie ma fachowców

Jak podkreśliła wiceminister edukacji Marzena Machałek w odpowiedzi na interpelację, obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom, w tym przewlekle chorym, odpowiednich warunków podczas pobytu w placówce. Przypomniała także, że w ubiegłym roku minister powołał zespół, który miał opracować model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rekomendacje mają też dotyczyć uczniów chorych na cukrzycę.

 

Minister tłumaczy także, że w obowiązujących przepisach nie występuje zawód o nazwie asystent diabetologiczny. Podkreśla, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, w tym wprowadza do niej nowy zawód, na wniosek właściwego organu.

 

 


 

Specjalne szkolenia dla nauczycieli

Obecnie - jak wynika z zaleceń resortu zdrowia - nauczyciel może podać lek, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez rodziców dziecka. Musi też wyrazić na to pisemną zgodę.
- Konieczne jest włączenie nauczycieli do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą, która polegać będzie na pomocy w wykonaniu niezbędnych czynności związanych z cukrzycą takich jak: pomiar cukru, podanie insuliny i nadzorze  nad nimi, stosownie do wieku i potrzeb dziecka - mówiła serwisowi Prawo.pl Monika Zamarlik, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. Sugeruje konieczność wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla pedagogów.
 

Pomysł, by to nauczyciele podawali insulinę dzieciom chorym na cukrzycę, wzbudził kontrowersje. Pedagodzy podkreślali, że nie mają niezbędnych kompetencji w tym zakresie. Tłumaczyli, że należy to do zadań odpowiednio przeszkolonej pielęgniarki.

 

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki>>