- Prawda jest taka, że wiele gmin czy powiatów ma problem z bieżącą wypłatą wynagrodzeń nauczycielskich, więc nawet nie mogą myśleć o jakichkolwiek dodatkowych etatach asystenckich –  mówi Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor>>

Samorządowcy narzekają także, że ustawa przewiduje zbyt duże wymogi, co do kwalifikacji asystentów, nie pozostawiając gminom w tym względzie zbyt dużego pola do manewru. Dodatkowo reforma obniżająca wiek rozpoczęcia nauki sprawiła, że szkoły musiałyu zatrudnić więcej pracowników niepedagogicznych, co pochłonęło dużą część ich zasobów.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 24 czerwca 2015 r.