Badanie przeprowadzono na zlecenie Cambridge English w Polsce. Wyniki zaprezentowano w środę w Warszawie.
Zdaniem rodziców, do nauki angielskiego najbardziej motywują dzieci dostrzegalne efekty ich wysiłków oraz możliwość porozumiewania się z obcojęzycznymi rówieśnikami z innych krajów (odpowiednio 46 proc. i 47 proc. wskazań). Inspirujący jest też przykład rówieśników i chęć dorównania innym (odpowiedziało tak 27 proc. badanych), cel do osiągnięcia (22 proc.), nagroda (20 proc.).
Jak rodzice motywują dzieci do angielskiego na co dzień? Przede wszystkim chwalą (98 proc.), zachęcają do oglądania anglojęzycznych programów (87 proc.), proponują dostęp do ciekawych zasobów - gier, aplikacji, piosenek (83 proc.), zachęcają do słuchania nagrań (80 proc.). Na kolejnym miejscu jest wspólna nauka i zabawa w języku angielskim (78 proc.).
Dla rodziców najbardziej wiarygodna jest własna obserwacja jak dziecko radzi sobie językowo w codziennych sytuacjach (93 proc.). Miarodajną oceną znajomości angielskiego jest skuteczne porozumiewanie się dziecka w sytuacjach mogących przytrafić się np. podczas zagranicznych wyjazdów wakacyjnych (92 proc.). Za najbardziej wiarygodne zewnętrzne źródło oceny rodzice uznają certyfikaty językowe (80 proc.), postrzegając je zarazem, jako przydatne dla swych dzieci. Co trzeci rodzic wybierając szkołę językową kieruje się jej doświadczeniem w przygotowywaniu do egzaminów certyfikacyjnych.
W badaniu zapytano również o to, które sprawności językowe swoich dzieci - mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie – rodzice uważają za najważniejsze. Zdaniem 67 proc. badanych najważniejsza jest sprawność w mówieniu, dla 39 proc. - rozumienie ze słuchu, dla 18 proc. - czytanie, a dla 15 proc. - pisanie.

Język obcy również dla przedszkolaków>>

80 proc. rodziców ocenia, że ich dziecko lubi uczyć się angielskiego. To jeden z ulubionych przedmiotów szkolnych; ustępuje tylko przedmiotom przyrodniczym. Najchętniej wybieranym sposobem pozalekcyjnej nauki jest przyswajanie języka z rodzicem (38 proc.).
Zdaniem badanych rodziców dzieci chętnie korzystają ze swych umiejętności językowych. Blisko 90 proc. korzysta z nich - czynnie lub biernie - poza szkołą. Oglądają - przynajmniej czasami - anglojęzyczne bajki czy programy (72 proc.), bawią się - np. grają w gry – z obcojęzycznymi rówieśnikami (50 proc.), słuchają bajek czy audiobooków (50 proc.), czytają książeczki czy teksty (42 proc.). Starsze dzieci – w wieku 9-12 lat – dużo częściej niż młodsze wykorzystują angielski, pisząc komentarze sms-owe lub internetowe (34 proc.), a podczas zagranicznych wyjazdów rozmawiają np. z obsługą restauracji czy hotelu (33 proc.).
Arkadiusz Jaworski z Cambridge English w Polsce pytany przez dziennikarzy o wysoki odsetek wskazań dotyczących kontaktów polskich dzieci z obcojęzycznymi rówieśnikami powiedział: "Na tak wysokie wskazanie wpływ mają na pewno różnego rodzaju programy międzynarodowe, wymiany, dzięki którym dzieci nawet z małych ośrodków mają szansę spotkać dzieci z innych krajów, jeśli nie bezpośrednio to z wykorzystaniem najnowszych technologii, np. internetu. Ponieważ język angielski jest najbardziej powszechnie uczonym na świecie językiem, to nasze dzieci dzięki niemu mogą porozumieć się ze swoimi rówieśnikami z Francji, Niemiec, Włoch, nawet jeśli jest to w tym wieku bardzo prosta komunikacja".
Badanie pokazało też, że rodzice są przekonani, że angielski to najważniejszy dla przyszłości dziecka przedmiot szkolny. Przekonanych jest o tym 86 proc. badanych. Na drugim miejscu respondenci wskazali przedmioty ścisłe - uważa tak 78 proc. badanych, na trzecim - 70 proc. - przedmioty humanistyczne, na czwartym - 66 proc. - przedmioty przyrodnicze.
Zdaniem badanych, znajomość angielskiego będzie miała wpływ zarówno za powodzenie ich dziecka w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uważają oni, że angielski będzie zwiększać szanse znalezienia dobrej pracy (92 proc.), osiągnięcia sukcesu zawodowego (89 proc.), dobrych zarobków (87 proc.), przyjęcia do dobrej szkoły (83 proc.). Jego znajomość umożliwi też częste podróże (84 proc.), poznanie ciekawych ludzi (79 proc.), a także zapewni poczucie zadowolenia z siebie (75 proc.).
Badanie dla Cambridge English zrealizował Millward Brown we wrześniu 2015 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej 600-osobowej grupie rodziców dzieci w wieku 6-12 lat.
Cambridge English to instytucja tworząca wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka, takie jak Cambridge English First, Cambridge English Advanced oraz współtworząca egzamin IELTS (test sprawdzający umiejętności językowe, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy). Jest częścią Uniwersytetu Cambridge. (PAP)

Badanie: wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego bardziej efektywne>>