Jak pisze Andrzej Jasiński w "Dyrektorze Szkoły", skutkiem wprowadzonego obowiązku umieszczania w arkuszu szczegółowych danych dotyczących nauczycieli będzie większa częstotliwość jego aneksowania.

Nawet zastępstwo wymaga aneksowania

Z formalnego punktu widzenia nie tylko zmiana nauczyciela, ale nawet przydzielonej mu liczby godzin (np. czasowe zastępstwo za nieobecną osobę) powinna znaleźć odzwierciedlenie w tym dokumencie.  Literalnie czytając przepisy nowego rozporządzenia, także zmiany w liczebności uczniów korzystających z opieki świetlicowej powinny znaleźć odzwierciedlenie w arkuszu.

Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli - kalendarium oświatowe na rok szkolny 2018/2019>>

 

Organ prowadzący zdecyduje o godzinach ponadwymiarowych dyrektora

Podobnie będzie z przyznaniem godzin ponadwymiarowych osobom korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Według nowych przepisów przydziela się im takie godziny, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Jeżeli w grę wchodzi większa liczba oddziałów, konieczne będzie zgoda organu prowadzącego.

Jeżeli w wyniku wakacyjnego okaże się, że konieczne jest przydzielenie nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze godzin ponadwymiarowych, towarzyszyć temu powinno złożenie aneksu, a w części przypadków – wcześniejsze uzyskanie zgody organu prowadzącego.

 

Andrzej Jasiński - jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.

 

Pełną treść artykułu: "Aneks do arkusza organizacyjnego" przeczytasz w miesięczniku "Dyrektor Szkoły", nr 8/2018>>

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>