W głosowaniu wzięło udział 398 posłów. Kandydaturę Dudzińskiej poparło 194 posłów, 192 było przeciw, a dwanaście osób wstrzymało się od głosu. Kandydatka PiS potrzebowała 200 głosów.

Posłowie w sierpniu mieli wybrać następcę Marka Michalaka na stanowisku rzecznika praw dziecka, połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie rekomendowały żadnego z kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

 

Dr Dudzińska nowym RPD? - komisje sejmowe "za">>

 

Jedyna kandydatka na rzecznika praw dziecka

Poprzednio zgłaszani kandydaci to: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała zgodę na kandydowanie.

 


Dr Agnieszka Maria Dudzińska związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN, działała m.in. w stowarzyszeniu Nie-Grzeczne Dzieci, była również wiceprezeską Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Była to jedyna zgłoszona kandydatka, a zatem cała procedura zostanie przeprowadzona ponownie. Rzecznika wybiera Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.  Do powołonia potrzebna jest bezwzględna liczba głosów.