ZUS wysyła do kobiet prowadzących firmę, które nie złożyły do 1 września br. wniosku o umorzenie zaległych składek decyzje o konieczności ich zapłaty, wraz z odsetkami.

Chodzi o te panie, które od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą i nie opłaciły składek ZUS. Miały one czas do 1 września na złożenie wniosku o ich umorzenie. Okazuje się jednak, że tylko 14 tys. z 46 tys. uprawnionych złożyło takie wnioski. Zgodnie z przepisami te, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Roszczenie o zapłatę dotyczy składek nieprzedawnionych, czyli należnych do 10 lat wstecz. Składki, które powinny być zapłacone przed 10 laty są należnościami przedawnionymi. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każda czynność ZUS prowadząca do wyegzekwowania zaległych składek powoduje zawieszenie biegu przedawnienia. Może być więc tak, że należność składkowa za 1999 r. mogła się jeszcze nie przedawnić.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 20 września 2010 r.