ZUS od początku 2013 roku przekazał OFE łącznie 735,13 mln zł.

Transfery do OFE w 2012 roku wyniosły 8 mld 18,5 mln zł.