Jak pisze Rzeczpospolita, w ciągu dziewięciu miesięcy od wejścia nowelizacji w życie (nastąpi to 1 stycznia 2018 r.) prezes ZUS ogłosi konkurs. Firmy będą miały co najmniej miesiąc na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Kwota dotacji w firmie zatrudniającej od jednego do dziewięciu osób będzie wynosiła do 90 proc. szacowanej wartości projektu. Zatrudniające od 10 do 49 osób dostaną do 80 proc., a te, w których pracuje od 50 do 249 osób, mogą liczyć na dofinansowane do 60 proc., a w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób – tylko 20 proc. szacowanej wartości projektu.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Mateusz Rzemek