Polski rynek pracy pod kątem zatrudnienia cudzoziemców rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Kluczowe w tym przypadku były zmiany prawne stanowiące pośrednio lub bezpośrednio konsekwencję włączenia Polski do struktur unijnych, w tym wejścia Polski do strefy Schengen w 2007 roku. W efekcie polska polityka migracyjna wraz z prawem pracy zostały zmodyfikowane o nowe zapisy liberalizujące procedury zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich. Oczywiście w przypadku zatrudniania w Polsce cudzoziemców będących obywatelami państw Unii Europejskiej procedury te są jeszcze prostsze.