Obecnie na polskim rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na szeroko rozumiane kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym przede wszystkim oprogramowania firmy SAP. Zapotrzebowanie to występuje nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, lecz także w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych itp.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Uczelnia Łazarskiego proponuje studia podyplomowe „Zarządzanie projektem ERP (SAP)”, które mają na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP są nowoczesnymi platformami służącymi do zarządzania współczesnymi organizacjami. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić koordynację i optymalizację procesów biznesowych bez możliwości wykorzystania aplikacji ERP, w tym systemu firmy SAP.

Zajęcia są prowadzone na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP, gdzie 70% z nich jest realizowanych w formie laboratoriów komputerowych przez doświadczonych konsultantów, doradców biznesowych - użytkowników systemu. Słuchacze uzyskują praktyczne umiejętności projektowania, planowania, wdrażania i utrzymania platformy SAP ERP, jak również umiejętności wykorzystania informatycznego wsparcia decyzji kierowniczych.

- „Zarządzanie projektem ERP (SAP)” ma na celu z jednej strony przekazać kluczowe kompetencje z zakresu wdrażania i wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań firmy SAP, z drugiej, umożliwić absolwentom ubieganie się o prestiżowe stanowiska pracy w wielu projektach realizowanych w kraju i zagranicą. Posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatyzacji organizacji w oparciu o system SAP ERP, gwarantuję wysoki poziom merytoryczny w zakresie proponowanych treści programowych realizowanych w ramach zajęć komputerowych oraz kompetentny zespół specjalistów. – mówi dr Marian Krupa, kierownik studiów „Zarządzanie projektem ERP (SAP)".

Ramowy program studiów obejmuje następujące zakresy tematyczne - zarządzanie projektami, zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, wprowadzenie do zarządzania projektem ERP, ERP w praktyce, gospodarka materiałowa (MM), planowanie i zarządzanie produkcją (PP), sprzedaż i dystrybucja (SD), rachunkowość finansowa (FI), rachunkowość zarządcza / controlling (CO), zarządzanie projektowe (PS), zarządzanie kadrami (HR), wprowadzenie do customizacji systemu ERP oraz seminarium dyplomowe.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj: www.ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-projektem-erp-sap

Data publikacji: 12 października 2014 r.