"Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE)  można załatwić wiele spraw. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej można przesłać do urzędu np. oświadczenie o osiąganiu przychodu, o zamiarze opodatkowania dochodów razem z małżonkiem, wniosek ubezpieczonego o zmianę danych adresowych, wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE czy wreszcie wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.
Na PUE dostępnych jest łącznie 114 wzorów dokumentów. Podzielono je na dziesięć kategorii, co ma ułatwić usługobiorcom odszukanie pożądanego formularza.
Najbardziej przydatną funkcją PUE jest jednak możliwość sprawdzenia stanu konta w ZUS. Użytkownicy mają wgląd w wysokość składek, które są za nich odprowadzone lub które sami odprowadzają. Mogą się zapoznać ze swoją historią zasiłkową. Obejmuje ona pobierane świadczenia zdrowotne i macierzyńskie. Dostępne są też informacje o wysokości kapitału początkowego, jeżeli został wyliczony".
 
Źródło: Rzeczpospolita