Obecnie jedynie 1 proc. emerytów otrzymuje minimalne świadczenie. Przewiduje się, że za 60 lat może być ich nawet 50 proc. Sposobem na uchronienie się przed obniżeniem poziomu życia jest samodzielne oszczędzanie, np. w ramach III filaru. Na razie jednak zaledwie 5 proc. dorosłych Polaków odkłada na emeryturę. Trwają prace nad tym, jak zachęcić do tego większość Polaków.

Jedynym pewnym sposobem na to, by na emeryturze utrzymać dotychczasowy standard życia, jest oszczędzanie. Ułatwieniem odkładania na ten okres miał być III filar, jednak dziś na indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oszczędza bardzo mało osób. Produkty te oferują pewne zachęty, jednak w opinii ekspertów nie są one wystarczająco atrakcyjne. Osoby odkładające pieniądze w IKE są zwolnieni z podatku Belki od zysków kapitałowych, zaś posiadacze IKZE mogą co prawda odpisać część składek od podstawy opodatkowania, jednak to, co zaoszczędzą, zostanie opodatkowane, gdy przejdą na emeryturę.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/polowie_polakow_groza,p1501889828

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.