Międzynarodowy ekspert HR Peter Reilly będzie prelegentem konferencji AUTORYTETY HR

Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w cyklu konferencji AUTORYTETY HR. Pierwsza konferencja odbędzie się 2 czerwca 2011 roku, w Warszawie. Prelegentem prowadzącym konferencję będzie Peter Reilly autor książek i artykułów o obszaru HR, mówca i doradca HR. Jego wiedzę i doświadczenie docenił również HR Magazine umieszczając go w 2010 roku, w gronie Top 30 najbardziej wpływowych myślicieli HR w Europie.

Peter Reilly jest również współautorem wydanego na rynku polskim bestsellera: „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej”. Aktualnie Peter pełni funkcję Director HR Research & Consultancy, Institute for Employment Studies w Wielkiej Brytanii.

Konferencja AUTORYTETY HR odbywać się będzie corocznie z udziałem wybitnego eksperta HR. Celem konferencji jest przybliżenie dorobku i rozwiązań wypracowanych przez zagranicznych ekspertów, z których korzystają praktycy HR na całym świecie. Tematem pierwszej konferencji będzie „Nowa rola HR: wyzwania i rozwiązania”. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Autorytety HR, podczas której Peter Reilly przedstawi swoje przemyślenia na temat sposobu przekształcenia działu HR – jego celów i zadań. W poszczególnych częściach konferencji pokazane zostanie jak HR może realizować swoje funkcję w nowych obszarach biznesowych i w sposób, który wcześniej nie był wykorzystywany.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://www.abc.com.pl/autorytetyhr/