W ramach kampanii można skorzystać z bezpłatnej porady ekspertów PIP w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa pracy i zapewnieniu własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Więcej: www.bhpnatak.pl

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 13 września 2016 r.