Mimo to, ubezpieczony musi o to wystąpić do sądu. Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie ubezpieczonego artysty, który ubiegał się o wcześniejszą emeryturę. Proces o ustalenie prawa do niej toczył się ponad 2 lata, bo ZUS nie chciał mu jej przyznać z powodu błędnej interpretacji przepisów. Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne uznał, że brak zapisu o odpowiedzialności ZUS za niewydanie decyzji w terminie nie pozbawia ubezpieczonego prawa do otrzymania ustawowych odsetek (sygn. akt I UPZ 2/11)

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 25 marca 2011 r.