Tymczasowy kierownik i zarządca komisaryczny przedsiębiorstwa państwowego nie ponoszą odpowiedzialności za niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP i FGŚP.
Z pozwem do sądu wystąpiła osoba, która w tym samym przedsiębiorstwie państwowym pełniła funkcję zarządcy komisarycznego i tymczasowego kierownika. Po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu tego przedsiębiorstwa z KRS zostały niezaspokojone wierzytelności ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP i FGŚP od stycznia do października 2003 r.) ZUS ustalił, że odpowiedzialność za to ponosi były menedżer. Na skutek odwołania sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji ustalił, że zarządca komisaryczny ani kierownik tymczasowy nie są członkami organów przedsiębiorstwa, nie ponoszą więc odpowiedzialności za niezapłacone składki. SN, do którego w końcu trafiła sprawa stwierdził, że z wykładni językowej wynika, iż zarządca komisaryczny i kierownik tymczasowy jako osoby niewymienione w przepisach nie mogą ponosić odpowiedzialności subsydiarnej za niezapłacone przez przedsiębiorstwo państwowe składki. (sygn. akt II UZP 9/09).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Monika Burzyńska, 19 października 2009 r.