Aż 80% Polaków wierzy w znalezienie kolejnego zatrudnienia, a 2 na 3 spośród badanych jest zadowolona z wykonywanej pracy – wykazują wyniki badania opinii pracowników „Monitor Rynku Pracy” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Umacniająca się stagnacja powstrzymuje pracodawców przed zwiększaniem zatrudnienia czy podwyżkami wynagrodzeń, co nie pozostaje bez wpływu na wahania mobilności zawodowej polskich respondentów. Spadł znacznie odsetek ankietowanych, którzy w ciągu półrocza poprzedzającego badanie zmienili pracę. Wskaźnik ten przyjmował kolejno wartości od 27% w lutym, przez 21% w maju, by w sierpniu br. spaść do 17%. Wraz z rotacją na rynku pracy zmalał indeks mobilności Polaków wynosząc 105 punktów (wobec 108 poprzednim badaniu w V br., oraz 117 w II/2011). Wynik ten pozostaje jednak najwyższym spośród pozostałych badanych krajów. We wszystkich badanych krajach średni odsetek osób, które w ciągu pół roku przed badaniem zmieniły pracę praktycznie nie uległ zmianie i wyniósł 18% (vs. 18,2% V/11). Zmianie nie uległ także wskaźnik poziomu aktywnego poszukiwania pracy, który już od kilku edycji badania niezmiennie wynosi 11%. W Polsce wskaźnik ten wyniósł natomiast 15% utrzymując nas nadal w czołówce badanych krajów. Pomimo takiej sytuacji wzrostowi nie uległ wskaźnik osób obawiających się utraty pracy. Nadal pozostajemy też jednym z najbardziej optymistycznie nastawionych narodów spośród badanych krajów. O możliwości znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia jest przekonanych 80% polskich respondentów. Podobnie jak w poprzedniej fali badania, blisko 2 na 3 polskich respondentów przyznało również, że jest zadowolona z aktualnie wykonywanej pracy. W zestawieniu z pozostałymi badanymi krajami, pośród których prym wiedzie Norwegia (81% zadowolonych z pracy), nasza pozycja nie uległa zmianie.

Źródło: inf. pras. Randstad, stan z dnia 12 października 2011 r.