26 kwietnia br. w Szczyrku rozpoczęła się XVIII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. W dwudniowych obradach uczestniczy ponad 160 osób reprezentujących firmy górnicze z całej Polski, ośrodki naukowe pracujące na rzecz przemysłu wydobywającego różnorodne kopaliny oraz instytucji współpracujących z WUG.

Cztery sesje referatowe konferencji poprzedziło uroczyste ogłoszenie wyników Kapituły VI edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka 2016”, organizowanego przez WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego”. W pierwszej sesji konferencji zaprezentowano stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie. Ponadto analizowano przyczyny i konsekwencje niespotykanego wcześniej w polskim górnictwie węgla kamiennego wstrząsu wysokoenergetycznego o energii 4x109J, zaistniałego 18 kwietnia 2015 r. w rejonie ściany 7 w pokładzie 409 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Kolejny referat dotyczył automatyzacji i monitoringu wybranych procesów technologicznych jako przykładu działań podejmowanych dla poprawy warunków pracy w KWB „Bełchatów”.

Tegorocznej konferencji patronatu honorowego udzielił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2016 r.