19 października br. Prezes UDT dr inż. Andrzej Ziółkowski wziął udział w XIII Kongresie Nowego Przemysłu w Warszawie.

Kongres to doroczne spotkanie najważniejszych osób sektora energetycznego w Polsce - przedstawicieli zarządów firm energetycznych, rządu, administracji publicznej oraz ekspertów.

Prezes UDT był jednym z panelistów dyskusji poświęconej technologiom przyszłości i rynkowi energii. Zwrócił m.in. uwagę, że planowane przez rząd inwestycje w energetyce, stosowane w niej nowe technologie oraz pojawiające się nowe ryzyka stawiają przed UDT wymagania nowoczesnego i systemowego podejścia do spraw bezpieczeństwa. Realne wsparcie przez UDT tzw. planu Morawieckiego wymaga wprowadzenia innowacyjnych metod badawczych opartych na analizie ryzyka, wymaga inspekcji ukierunkowanej na zwiększanie dyspozycyjności urządzeń oraz zaangażowania w modernizację istniejących instalacji energetycznych. UDT jest świetnie przygotowany do wypełniania tych zadań i chce aktywnie uczestniczyć w realizacji planów rozwoju kraju.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 24 października 2016 r.