Eurostat szacuje, że 24.112 milionów mężczyzn i kobiet w czerwcu 2012 r. było bezrobotnych w całej Unii, z czego 17.5801 milionów w strefie euro. W porównaniu z majem 2012 r., liczba bezrobotnych wzrosła o 127 000 w UE27 i 123 000 w strefie euro. Wśród państw członkowskich, najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Austrii (4,5 proc.), Holandii (5.1 proc.), Luksemburgu i Niemczech (5,4 proc.), a najwyższy w Hiszpanii (24,8 proc.) i Grecja (22,5 proc. w kwietniu 2012 r.). W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia spadła w 7 państwach członkowskich, wzrosła w 19, a pozostawała stabilna w Szwecji. Największy spadek odnotowano w Estonii, Litwie i Łotwie, a największy wzrost odnotowano w Grecji, Hiszpanii i Cyprze. Między czerwcem 2011 r. a czerwcem 2012 r., stopa bezrobocia wśród mężczyzn wzrosła z 9,7 proc. do 11,2 proc. w strefie euro i od 9,4 proc. do 10,4 proc. w UE27. Stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła z 10,3 proc. do 11,3 proc. w strefie euro i od 9,7 proc. do 10,4 proc. w UE27. W czerwcu 2012 r. 5472 mln młodych osób (poniżej 25 lat) było bezrobotnych w UE27, z czego 3359 miliony w strefie euro. Stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 22,6 proc. w UE27 i 22,4 proc. w strefie euro.

Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu