W dniu 10 lutego 2015 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3942,67 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zobacz takze: Od października niepełnosprawny przedsiębiorca nie utraci refundacji z PFRON