Czy będziemy opłacać niższą składkę do OFE, czy będzie możliwa jednorazowa wypłata gotówki z II filaru, czy wreszcie uczestnictwo w OFE będzie dobrowolne? O wprowadzeniu tych zmian zadecyduje rząd. Rząd zajmie się w czwartek projektem zmian w systemie emerytalnym przygotowanym przez Ministerstwo Pracy, który ma przynieść modyfikacje w sposobie oszczędzania na starość.

Ministerstwo chce aby składka do OFE została obniżona z 7,3% do 3%. Zniesiony ma być również obowiązek przynależności do OFE. Ma powstać możliwość przeniesienia całości lub części zgromadzonego kapitału w II filarze do ZUS dla osób mających 55 lat (kobieta) i 60 (mężczyzna). Osoba 65-letnia ma mieć możliwość wypłaty części kapitału zgromadzonego w OFE w formie gotówki, o ile z I i II filaru uzyska emeryturę w wysokości co najmniej dwóch minimalnych.

Sprawa ta wzbudza kontrowersje, bo przeciw takim propozycjom protestują inni członkowie rządu. Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, uważa, że obniżenie składek do OFE spowoduje, że zobowiązania ZUS w przyszłości będą wyższe, a tylko doraźnie zyska na tym budżet.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 9 sierpnia 2010 r.