Mediana wynagrodzeń w działach badań i rozwoju wyniosła w 2011 roku 4 600 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

W działach badań i rozwoju, ukończenie studiów z tytułem licencjata wiązało się z zarobkami tylko o 183 PLN wyższymi w porównaniu do wynagrodzeń osób z wykształceniem średnim. Większe znaczenie miało posiadanie absolutorium, które wiązało się z zarobkami wyższymi o 900 PLN w stosunku do płac osób z licencjatem. Warto zwrócić uwagę na to, że wysokość zarobków w działach badań i rozwoju w dużym stopniu zależała od rodzaju posiadanego wykształcenia. I tak, osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 5 700 PLN, podczas gdy osoby z wykształceniem ścisłym tylko 3 450 PLN. W zestawieniu wybranych stanowisk, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierownika projektu (mediana 8 200 PLN). Analitycy rynku otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 4 820 PLN brutto. Z kolei zarobki analityków biznesowych kształtowały się na poziomie 5 375 PLN.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 16 marca 2012 r.