Teoretycznie podatnik może odliczyć dla celów podatkowych wszelkie koszty, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, choćby ich potencjalny wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W tej sytuacji ciężar udowodnienia tej przesłanki spoczywa na podatniku.
Stosownie do interpretacji stołecznej Izby Skarbowej z dnia 27 stycznia 2009 r., IPPB1/415-1312/08-2/EC „wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym - gdy zaistnieje wada wzroku czy też jej pogłębianie się, podatnik jest zmuszony kupić okulary z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma zatem realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług radcy prawnego. Nie może zatem być kosztem”.

Źródło: Rzeczpospolita, 9 listopada 2009 r., Agata Malinowska