Współpraca MPiPS i MNiSW w zakresie pracy dla studentów
\

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wraz z resortem pracy i polityki społecznej rozpoczęło realizację programów, inicjatyw oraz zmian ustawowych mających poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy.

O szczegółach nowych rozwiązań prof. Barbara Kudrycka oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali we wspólnym liście intencyjnym skierowanym do rektorów polskich uczelni. Ministrowie wyrazili w nim nadzieję na szerokie zaangażowanie uczelni w zaproponowane inicjatywy. Wśród nowych, realizowanych obecnie projektów, znajdują się m.in. takie programy jak „Młodzi na rynku pracy” czy pilotaż „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Oba resorty położyły też silny nacisk na podniesienie efektywności Akademickich Biur Karier, inkubatorów przedsiębiorczości, a także podkreśliły znaczenie monitorowania przebiegu zawodowych losów absolwentów.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.

Data publikacji: 24 września 2012 r.