Tak wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r. (Mon. Pol. poz. 773).