Wkrótce zmiana czasu: w nocy z 25 na 26 października popracujemy dłużej
\

W dniu 26 października 2014 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. Nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Pracownicy nocnej zmiany będą pracowali o godzinę dłużej.

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz. U. poz. 33). Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 2 minut 00. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Pracownik może za nią odebrać czas wolny albo otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%. Za tę godzinę pracownikowi przysługuje również dodatek za pracę w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej.

Czas zimowy zostanie odwołany 29 marca 2015 r. poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 tego czasu na godzinę 3 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę krócej.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 7 października 2014 r.

Data publikacji: 7 października 2014 r.