Wielu Polaków nie wykorzystuje urlopu
\

Polacy mają jedne z najdłuższych urlopów w Europie, ale co drugi mieszkaniec naszego kraju nie wykorzystuje całego przysługującego mu wolnego, a co trzeci nie ma nawet dziesięciu dni nieprzerwanego urlopu – takie wnioski płyną z badania portalu infoPraca.

Z badania portalu infoPraca wynika, że 50,4 proc. respondentów nie wykorzystuje całego urlopu przysługującego w danym roku, a z 10 dni nieprzerwanego wypoczynku korzysta „tylko” 66 proc. badanych. Urlop przeznaczamy w głównej mierze na wyjazd wakacyjny (prawie 61 proc. wskazań). Jeśli do tego dodamy dofinasowanie do urlopów, na które może liczyć 27 proc. ankietowanych, pogłębiony relaks podczas wypoczynku wydaje się być pewny. Urlop to jednak nie tylko wyjazd. Wypoczynek w domu wybrało 20 proc. ankietowanych. Niemal co 10. osoba (9,4 proc.) podczas wolnego decyduje się na przeprowadzenie remontu lub porządków, a dla ponad 6 proc. odpoczynek od jednej pracy oznacza podjęcie drugiej w celach zarobkowych. Stosunkowo rzadko przeznaczamy ten czas na leczenie (prawie 2 proc. odpowiedzi) i dokształcanie (1,5 proc.).

Więcej: www.hrstandard.pl/2014/08/18/polowa-polakow-nie-wykorzystuje-calego-urlopu

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.