Przysposobienie nawet kilkuletniego dziecka będzie uprawniało do skorzystania z urlopu ojcowskiego.
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez resort pracy. Tym razem zaproponowano zmianę przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich ojców przysposabiających dzieci. Obecnie przysposabiający, tak jak rodzic biologiczny, może wystąpić o urlop ojcowski. Tyle tylko, że tata biologiczny może skorzystać z tego urlopu od urodzenia się dziecka do ukończenia przez nie 12. miesiąca życia. Tata adoptujący też może wziąć siedem dni wolnego, zanim ukończy ono 12 miesięcy. Tymczasem procedura sądowa bywa długotrwała i często się kończy, gdy dziecko już ma ukończony pierwszy rok życia. Rząd chce to zmienić. Zaproponowano, by przyznać prawo do urlopu ojcowskiego pracownikowi adoptującemu dziecko w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie siódmego roku życia. Po przysposobieniu dziecka do lat dziesięciu, któremu został odroczony obowiązek szkolny, ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu w ciągu 12 miesięcy od postanowienia sądu.
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 28 czerwca 2010 r.