Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo - to hasła, które, choć szczególnie istotne, są często pomijane w codziennej pracy związanej z użytkowaniem narzędzi ręcznych. Chcąc zmienić ten stan rzeczy i pokazać, jak ważna jest wiedza i troska o swoje zdrowie, firma Wiha ogłasza rok 2017 „Ofensywą zdrowotną”. Poprzez kampanię świadomościową „I feel Wiha” chce dotrzeć do użytkowników narzędzi, pracodawców oraz sklepów specjalistycznych oraz nakierować uwagę mediów na ten, kluczowy dla jakości pracy Profesjonalistów, temat.

Przyjmując zaproszenie i partycypując w tegorocznej kampanii świadomościowej, stajemy się czynnymi uczestnikami, propagującymi dobre nawyki wykonawcze i dbałość o własne zdrowie, co staje się nie tylko szczególnie ważne w kontekście odpowiedzialności za swoją pracę, ale i powierzone mienie. Symbol czerwonego krzyża, widniejący w logo kampanii, podkreśla, że dobrze wykonane zadanie, to takie, które zostało przeprowadzone z poszanowaniem własnych dłoni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaś samo hasło wskazuje, że użycie dobrych, ergonomicznych narzędzi można poczuć zarówno w chwili pracy, jak i w dłuższej perspektywie.

Pomysł na kampanię zdaje się być zupełnie naturalny. Światowej rangi wyróżnienie AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.), przyznane po raz pierwszy producentowi narzędzi ręcznych, firmie WIHA, skłoniło Zespół do zajęcia się tematem zdrowia na znacznie szerszą skalę. Ponadto, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania narzędzi ręcznych przy uwzględnieniu i zbadaniu punktów widzenia ergonomii, było tylko kolejnym pretekstem napędzających tę inicjatywę. Dodając do tego wyniki intensywnej współpracy z instytutami i specjalistami z sektora nauk medycznych, można uczynić tylko jeden krok naprzód i podzielić się swoją wiedzą.

- Chcielibyśmy przybliżyć użytkownikom i sklepom specjalistycznym zalety ergonomicznych narzędzi ręcznych, pobudzić ich rosnące zainteresowanie, skupić ich uwagę na wciąż jeszcze mało popularnym temacie „zdrowia użytkownika” i udzielić im aktywnego wsparcia. Utrzymując bezpośredni kontakt z wykonawcami, mamy świadomość, że podążamy za trendem, którego nie można już powstrzymać, a dzięki podjęciu tej tematyki trafiamy w samą dziesiątkę -  wyjaśnia Mario Sommer, kierownik działu marketingu firmy Wiha. Scalenie najróżniejszych działań i promocji zmierzających do tego celu będzie miało swój punkt kulminacyjny w „Ofensywie zdrowotnej firmy Wiha 2017”. - Przyciąganie uwagi klientów, przekazywanie informacji w sposób atrakcyjny, ale i zrozumiały, zapewnianie komunikacji w sposób kompleksowy i zorientowany na odbiorcę czy edukacja prowadzona w sposób kompetentny i pragmatyczny - oto podstawowe elementy kampanii uwrażliwiania użytkowników i wyposażania ich w podstawową wiedzę, która da wszystkim uczestnikom kampanii i osobom zainteresowanym jej tematyką wielką szansę. Za pomocą szytych na miarę akcji promocyjnych i spójnych koncepcji wdrażamy całą inicjatywę mającą na celu wyjście naprzeciw potrzebom użytkowników oraz sklepów specjalistycznych z narzędziami. A przede wszystkim uświadamiamy, że dbałość o własne zdrowie to najlepsza inwestycja w rozwój specjalistycznej kariery - kontynuuje Mario Sommer.

Firma Wiha zapowiada kampanię informacyjną tworzoną z poczuciem humoru, o zrozumiałej narracji, obfitującej w wyraziste motywy, które na długo zapadną w pamięć Wykonawców. Ruszamy z hasłem „I feel Wiha” i zapraszamy do aktywnego głosu w tej prozdrowotnej inicjatywie!

Źródło: media.towergroup.com.pl, stan z dnia 15 lutego 2017 r.