Szacuje się, że do 2030 r. pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, będą stanowili co najmniej 30% całkowitej siły roboczej w wielu państwach UE. Sytuacja ta stwarza wyzwania dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorstw. Z uwagi na starzenie się społeczeństwa i niekorzystne tendencje demograficzne należy zapewnić wszystkim pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy przez cały okres ich aktywności zawodowej. Przyczyni się to zagwarantowania zrównoważonego i dynamicznego charakteru europejskiej siły roboczej. EU-OSHA i jej partnerzy przewodzą działaniom w obszarze promowania zrównoważonej aktywności zawodowej i wspierania pracodawców w czerpaniu korzyści, jakie zatrudnianie pracowników w starszym wieku może przynieść ich organizacjom.
EU-OSHA wspiera partnerów kampanii w ich wysiłkach, udostępniając liczne darmowe zasoby na stronach internetowych kampanii: na przykład niedawno opublikowano interaktywny i przyjazny dla użytkownika e-przewodnik zawierający przystępne informacje i praktyczne wskazówki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem starzejącej się siły roboczej w 30 wersjach odnoszących się do sytuacji w poszczególnych państwach. Informacje są dostosowane do sytuacji w poszczególnych państwach, a osoby korzystające z tych informacji mogą przystosować je do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy są pracodawcami, pracownikami, kierownikami działów zasobów ludzkich czy specjalistami ds. BHP.
Członkowie sieci kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – zrzeszającej wiodące organizacje zajmujące się zdrowiem i bezpieczeństwem, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, związki zawodowe, a także specjalistów ds. BHP – tworzą różne okazje do tego, by omawiać komunikaty kampanii w ciągu roku, w szczególności podczas Europejskiego Tygodnia. Na przykład punkty centralne EU-OSHA organizują liczne wydarzenia w ponad 13 państwach, takie jak konferencja w Austrii (24 października) poświęcona potencjałowi zjawiska różnorodności pokoleniowej w miejscu pracy lub wydarzenie w Czechach (25 października) dotyczące najnowszych zmian w przepisach w zakresie BHP.
Oficjalni partnerzy kampanii również aktywnie wspierają organizację Europejskiego Tygodnia, podejmując szereg działań i inicjatyw: W konferencji Bezpieczeństwo w działaniu zorganizowanej przez DEKRA Insight w dniach 26–27 października w Antwerpii w Belgii wzięły udział wiodące podmioty w dziedzinie bezpieczeństwa i zespoły ze światowej klasy przedsiębiorstw. Federacja Europejskich Towarzystw Ergonomicznych (FEES) przeznaczyła natomiast cały październik na dyskusje poświęcone problematyce „Ergonomii dla osób w każdym wieku”, aby wykazać potencjał ergonomii w zakresie promowania zrównoważonego życia zawodowego.