Prawo ZUS do zawieszania emerytury osobom, które otrzymały je kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy mogą być niekonstytucyjne.

Od 8 stycznia 2009 r. prawo do emerytury nabywa się również przy jednoczesnym kontynuowaniu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Rząd planuje jednak powrót do zasad, które obowiązywały przed tą datą. A zatem, ZUS z urzędu zawiesi wypłatę emerytury bez względu na wysokość zarobków emeryta, bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego pracował przed nabyciem prawa do emerytury. Rząd tłumaczy, że zasady te nie będą działały wstecz, bo osoby które nabyły prawo do emerytury po 8 stycznia 2009 r. nie będą zwracały za ten okres świadczeń. Nie oznacza to jednak, że ZUS nie będzie mógł im zawiesić emerytury, jeśli nie zwolnią się z pracy, po wejściu w życie nowych przepisów. A to, zdaniem ekspertów, może być niezgodne z Konstytucją. Nowe przepisy wpłyną bowiem na sytuację prawną tych osób, które podejmowały decyzję o przejściu na emeryturę gdy obowiązek rozwiązania umowy o pracę nie obowiązywał. Może to być analizowane pod kątem naruszenia praw nabytych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 14 września 2010 r.