Bezrobocie to jeden z największych problemów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej. Według badań Eurostatu stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu pozostała bez zmian na poziomie 10,1%, czyli najniższym od 2011 roku. Bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 8,6%, a w Polsce 5,9%.

Najniższa od pięciu lat stopa bezrobocia wciąż przekłada się na przeszło 16,3 mln ludzi aktywnie poszukujących pracy. We wszystkich krajach UE liczba bezrobotnych wyniosła 20,8 mln i była o 1,6 mln niższa niż przed rokiem.

Najwyższa stopa bezrobocia nadal utrzymywała się w krajach europejskiego południa. W Grecji wyniosła 23,4% (dane za czerwiec; nowszych nie ma), w Hiszpanii 19,5%, a w Chorwacji 12,9%. Bezrobocie praktycznie nie istnieje w Czechach (3,9%), Niemczech (4,2%) oraz na Malcie i w Wielkiej Brytanii (4,8%).

Według Eurostatu liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w sierpniu 1,013 mln i była o 269 tysięcy niższa niż w sierpniu 2015 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu zarejestrowanych bezrobotnych było 1,347 mln.

Źródło: www.tysol.pl, stan z dnia 6 października 2016 r.