Systematyczne prowadzenie kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych przynosi pozytywne efekty. Nieprawidłowości stwierdzane są sporadycznie i dotyczą niewielkich grup pracowników.
- Ujawniane uchybienia nie miały charakteru systemowego i były w większości wynikiem błędów osób nadzorujących, planujących i rozliczających pracę w poszczególnych placówkach - podkreślała Halina Tulwin
W ocenie inspekcji skala nieprawidłowości w małych placówkach handlowych jest znacznie większa niż w sklepach wielkopowierzchniowych. Największy problem stanowi ewidencjonowanie czasu pracy i wypłata wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Nieprawidłowości dotyczą także braku badań lekarskich zatrudnionych i odpowiednich szkoleń bhp.
Przedstawiciele PIP zadeklarowali prowadzenie dalszych kontroli wytypowanych placówek. Komisja przyjęła przedstawioną informację. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.