Przez rok powstało 431 agencji, które zatrudniły prawie 150 tys. pracowników tymczasowych – podał Polski Holding Rekrutacyjny.

W porównaniu z rokiem 2008 w kolejnym, 2009 r., możemy zaobserwować wzrost agencji zatrudnienia świadczących pracę tymczasową. W 2008 r. agencje najliczniej występowały w województwie mazowieckim – 259. W 2009 r. na Mazowszu funkcjonowało już 690 agencji. Najmniej agencji zatrudnienia jest w województwach: podlaskim (33) i warmińsko-mazurskim (50). W 2008 r. w województwie podlaskim usługi te świadczyło jedynie 5 agencji, a warmińsko-mazurskim – 9. Poza regionem mazowieckim w 2009 r. najwięcej agencji zatrudnienia wykazały województwa śląskie (300), pomorskie (275) i wielkopolskie (271). Ponad 364 tys. pracowników tymczasowych skierowanych zostało do pracodawców posiadających swoją siedzibę na terytorium Polski, co stanowi ponad 96% ogólnej ich liczby. Za granicą najliczniejsza grupa osób podjęła pracę tymczasową w Holandii (5699). Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej liczba osób skierowanych przez agencje pracy tymczasowej do pracy w 2009 r. wyniosła 379 103. W porównaniu z rokiem 2008 ta liczba zmalała o 95 644 osób. Liczba kobiet zatrudnionych czasowo w 2009 r. wyniosła 198 047 i w porównaniu do danych za rok poprzedni zmalała o 58 885. Kobiety w tym czasie stanowiły ok. 52% wszystkich pracowników tymczasowych. W charakterze pracownika tymczasowego pracę podjęło 181 056 mężczyzn.

Źródło: hrstandard.pl, 28 października 2010 r.