Według badań przeprowadzonych przez Virgin Media, 60 proc. pracowników biurowych na świecie do 2022 roku będzie regularnie co najmniej raz w tygodniu pracować zdalnie. Już teraz wprowadzenie elastycznych form i godzin pracy jest priorytetem dla coraz większej liczby pracodawców z różnych branż.

Krajem przodującym w umożliwianiu pracownikom pracy z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu są Chiny. Obecnie aż 69 proc. chińskich pracowników ma możliwość i pracuje zdalnie. W Stanach Zjednoczonych odsetek mobilnych pracowników jest niewiele niższy – wynosi 63 proc. Zarówno w Chinach, jak i Stanach Zjednoczonych, aż 48 proc. firm wspiera mobilność i oferuje rozwiązania pozwalające pracować zdalnie. Światowa średnia organizacji, w których wprowadzono elastyczne formy pracy, to jedynie 29 proc. Najniższy wynik w badaniu zarejestrowano w Wielkiej Brytanii, w której tylko 13 proc. firm oferuje pracę zdalną.

Dziewięciu na dziesięciu pracowników z generacji Y uważa, że oferowanie pracy zdalnej powinno być standardem. 41 proc. ankietowanych twierdzi, że elastyczne formy pracy są ważne lub bardzo ważne przy wyborze pracodawcy. 69 proc. pracowników uważa, że praca poza biurem ma kluczowe znaczenia dla łagodzenia stresu związanego z pracą.

Więcej: www.hrmasia.com/content/study-more-employees-will-work-home-future

Źródło: www.hrmasia.com, stan z dnia 9 października 2015 r.