Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,9 proc., czyli tyle, ile w lutym.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w marcu o 13 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio pozostała bez zmian, po korekcie.
Analitycy spodziewali się w tym miesiącu spadku liczby osób poszukujących pracy o 2 tys.
Liczba osób bezrobotnych wyniosła w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,94 mln wobec 2,92 mln poprzednio.
Bez uwzględniania czynników sezonowych było to 3,098 mln wobec 3,156 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 7,3 proc. wobec 7,4 proc. w poprzednim miesiącu.