W MPiPS odbyło się spotkanie poświęcone pierwszemu ministrowi pracy i polityki społecznej

Z okazji 25. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie poświęcone Jackowi Kuroniowi – pierwszemu ministrowi pracy i polityki społecznej wolnej Polski.

W spotkaniu udział wzięli dawni współpracownicy Jacka Kuronia oraz jego przyjaciele. Uczestnicy zgodzili się, że największą umiejętnością, którą posiadał Jacek Kuroń, a której obecnie brakuje nam wszystkim, jest umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Agnieszka Chłoń-Domińczak z Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Agata Szczęśniak z Krytyki Politycznej, Szymon Gutkowski, Doradca społeczny Prezydenta RP, Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Wykład wprowadzający do dyskusji panelowej wygłosiła dr Joanna Staręga-Piasek.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

Data publikacji: 15 września 2014 r.