1 marca br. weszła w życie ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Zgodnie z ustawą w marcu bieżącego roku emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł miesięcznie, otrzymają jednorazowy dodatek pieniężny.

Kwota dodatku będzie uzależniona od wysokości świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r. Osoby, których emerytury i renty w tym dniu nie przekraczają 900 zł, otrzymają dodatek w wysokości 400 zł. Przy świadczeniach powyżej 900 zł i nieprzekraczających 1100 zł – dodatek w wysokości 300 zł; 200 zł w przypadku świadczeń powyżej 1100 zł i nie więcej niż 1500 zł; a 50 zł przy świadczeniach wyższych niż 1500 zł i nieprzekraczających 2000 zł. W razie zbiegu prawa do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek. Ustawa przewiduje też, że jednorazowy dodatek pieniężny będzie wolny od podatku dochodowego oraz nie będą od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji. Wypłata jednorazowego wsparcia ma być dla osób z najniższymi świadczeniami uzupełnieniem tegorocznej waloryzacji. Z dofinansowania ma skorzystać ok. 6,5 mln osób.

Źródło: sejm.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2016 r.