Jak podało właśnie Ministerstwo Pracy wskaźnik bezrobocia wyniósł w grudniu 2009 roku 11,9%.
Był o 0,5% wyższy niż w listopadzie (wtedy wynosił 11,4%). Oznacza to, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2009 wyniosła 1,89 mln i w porównaniu z listopadem wzrosła o 82 tys. osób (4,5%). W tym samym okresie ubiegłego roku (grudzień-listopad) też odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 75,3 tys. osób (o 5,4%). Resort pracy zauważa też, że w całym 2009 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 419,3 tys. (28,5%). W komunikacie resortu czytamy, że zbliżony wzrost bezrobocia odnotowano w 2001 r., kiedy liczba bezrobotnych w porównaniu do 2000 r. wzrosła o 412,5 tys., jednak dynamika wzrostu była słabsza (15,3%). Resort podaje też, że liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2009 r. wyniosła 40,9 tys. i w porównaniu do listopada 2009 r. spadła o 13,8 tys. (25,3%).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 8 stycznia 2010 r.