Jak wynika z danych Eurostatu 8 proc. wszystkich pracowników w strefie euro żyje poniżej granicy ubóstwa. Polska ze swoimi 11 proc. zajmuje niestety po Grecji i Rumunii trzecie miejsce, co oznacza, że podjęcie pracy, nawet w pełnym wymiarze godzin, dla co dziesiątego zatrudnionego w Polsce nie jest gwarancją wynagrodzenia, które zapewni życie powyżej granicy ubóstwa. Przewodniczący NSZZ "Solidarność", Piotr Duda zauważa, że niskie płace i niestabilne warunki pracy to przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego pracowników. „Solidarność” wielokrotnie upominała się o tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

 

O tym jakie są możliwości walki z ubóstwem wśród pracowników będą dyskutować uczestnicy konferencji organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Europejskie Centrum Pytań Pracowniczych. W dniu 20 kwietnia 2012 r. rozpocznie się dwudniowa debata. Uczestnikami debaty będą reprezentanci organizacji partnerów społecznych i przedstawiciele administracji państw europejskich i rządu polskiego, członków UE oraz krajów kandydackich. Wśród zaproszonych jest Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej czy Monika Tomczyk, Główny Inspektor Pracy, bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. Tematyka zaplanowanych podczas konferencji wykładów dotyczy przyczyn i skutków ubóstwa pracowników.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl